Transport międzynarodowy


Istnieją różne rodzaje transportu. Wśród nich w szczególności można wymienić transport krajowy oraz transport międzynarodowy. W ogólnym rozumieniu transport międzynarodowy określany jest jako przewożenie wszelkich niezbędnych produktów czy materiałów poza granice danego kraju. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w polskim ustawodawstwie transport międzynarodowy towarów jest to przewóz lub też inna metoda przemieszczania się towarów lub materiałów z miejsca ich nadania, czyli wyjazdu do miejsca przyjazdu, czyli miejsca docelowego, które znajduje się na terenie terytorium innego kraju niż pierwotny. Istnieje także pojęcie takie jak międzynarodowy transport osób. Zgodnie z polskim ustawodawstwem jest to przewóz lub inna metoda przemieszczania się osób różnego rodzaju środkami transportu takimi jak transport kolejowy, morski oraz lotniczy z miejsca początkowego, czyli z miejsca wyjazdu do miejsca docelowego, czyli miejsca przyjazdu, które znajduje się w innym kraju niż pierwotny. Transport międzynarodowy może być realizowany przy użyciu różnych środków transportu. Wśród nich można wyróżnić między innymi busy do różnych krajów na przykład busy do Niemiec. Transport międzynarodowy odbywa się również do takich krajów jak Belgia i Holandia.