Transport międzynarodowy

Istnieją różne rodzaje transportu. Wśród nich w szczególności można wymienić transport krajowy oraz transport międzynarodowy. W ogólnym rozumieniu transport międzynarodowy określany jest jako przewożenie wszelkich niezbędnych produktów czy materiałów poza granice danego kraju. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w polskim ustawodawstwie transport międzynarodowy towarów jest to przewóz lub też inna metoda przemieszczania się towarów lub […]